Blod i urinen

Blod i urinen er et alarmsignal og krever spesielle undersøkelser. Kontakt lege om dette skulle skje.


av Kristin Børve    Oppdatert 22.05.2012 08:54:23   

Del på Facebook
annonse

Hematuri kan skyldes sykdom i nyre, nyrebekken, urinleder, blære og urinrør. Ved nyresvulster, både godartede og ondartede, kan blod i urinen være hovedsymptomet. Stein i urinveiene er en ganske alminnelig årsak.


Nyreskader er blitt hyppigere, spesielt på grunn av økende trafikk med personuhell, og vil alltid gi blod i urinen. Svulster i urinblæren er en annen svært vanlig årsak. Betennelse i nyrene, nefritt, og i urinblæren, cystitt, fører også til blod i urinen. Hematuri hos eldre menn skyldes ikke sjelden en forstørret prostata.


I andre tilfeller kan blod i urinen skyldes bruk av blodfortynnende medisin. Likevel er det viktig å være oppmerksom på at slik medisin kan gjøre at sykdomsprosesser blør lettere. Derfor kan ikke blødning forklares ut fra blodfortynnende medisin alene før andre alvorlige årsaker er utelukket.


Blødningen kan være så sterk at urinen blir blodig, såkalt makroskopisk hematuri. Andre ganger påvises blodet først ved mikroskopi av urin eller ved spesielle papirstrimler, mikroskopisk hematuri. Slike papirstrimler er meget følsomme. Når de dyppes i urin som inneholder blod, skjer det en fargereaksjon som både forteller at blod er til stede og hvor sterk blødningen er.


Undertiden kan hele urinporsjonen være blodig. Andre ganger kan blødningen være sterkest enten i begynnelsen av vannlatingen eller på slutten av den. Dette kan gi opplysning om hvor i urinsystemet blødningen skriver seg fra. Kommer blødningen på slutten av blæretømmingen, skyldes den en lidelse i selve urinblæren, og ofte vil det være en blæresvulst.


Er blødningen sterkest til å begynne med og avtar eller forsvinner under vannlatingen, vil den sannsynligvis komme fra et nivå nedenfor urinblæren, ofte fra en forstørret prostata. Er hele urinporsjonen like blodig, får vi ingen indikasjon på hvor blødningen stammer fra. Det kan være både fra nyrer, urinleder, blære og prostata. Er blødningen sterk, kan det dannes så mye koagler at blæren ikke er i stand til å tømme seg. Den blir utspilt av blod og urin. En slik tilstand kalles blæretamponade, og vil ofte være sekundær til et kirurgisk inngrep i urinveiene, men kan også skyldes blødninger på grunn av skade eller sykdom.


Ved hematuri skal det alltid gjøres røntgenundersøkelse, urografi, for å kartlegge urinveiene. I tillegg bør ultralydundersøkelse også utføres. CT av urinveiene anvendes i økende utstrekning i stedet for urografi og ultralyd og er ellers ofte en nødvendig tilleggsundersøkelse til urografi og ultralyd. Dessuten må urinrør og urinblære undersøkes med cystoskopi

Kilde: www.helsedirektoratet.no