Blodforgiftning

Blodforgiftning er en alvorlig sykdomstilstand hos pasienter med bakterier i blod.


av Kristin Børve    Oppdatert 09.05.2012 09:48:44   

Del på Facebook
annonse

Bakteriene kan komme fra en lokal infeksjon, f.eks. i nyrer, luftveier, hud eller tarm, eller bakteriemien kan være utløst av et inngrep i et organ hvor det normalt er mange bakterier, f.eks. tarmen.Hyppigste utgangspunkt for og årsak til blodforgiftning er infeksjon i urinveiene med bakterien E. coli. Ved lungebetennelse med pneumokokker har pasienten ofte samtidig bakteriene i blod. Og ved meningitt med meningokokker er tilstanden ekstra alvorlig om pasienten samtidig har sepsis.Bakteriene kan ved sepsis slå seg ned i nesten hvilket som helst organ. Hvor alvorlig sykdomsbildet blir, avhenger av en rekke forhold hos bakterier og hos verten. I verste fall kan pasienten få alvorlig sykdom og funksjonssvikt i flere viktige organer, såkalt multiorgansvikt.Gjennom de siste 25 år har mange barn og unge i Norge dødd av meningokokksykdom med blodforgiftning og multiorgansvikt. Hos enkelte pasienter med alvorlig nedsatt infeksjonsforsvar kan sopp, oftest Candida, også gi blodforgiftning.Diagnosen blodforgiftning baseres på klinisk sykdomsbilde og påvisning av bakterier i blodkulturer fra pasienten.Behandling

Blodforgiftning behandles med antibiotika og støttebehandling av ulikt slag. Til tross for optimal behandling dør en god del pasienter som har blodforgiftning.

Kilde: www.helsedirektoratet.no