Fjalar!  Helse
HJEMHelse > Sykdommer > Seksuelle sykdommer >
Relateret tema
  - AIDS
  - Flatlus
  - Gonoré
  - Hepatitt B
  - HIV
  - Kjønnsherpes
  - Kjønnsvorter
  - Klamydia
  - Skabb
  - Soppinfeksjon
  - Syfilis
  - Trichomonas-infeksjon
  - Vaginose

Sponsede linker

LensWay
- Opp til 50% billigere kontaktlinser - Raske leveranser: 95% av alle ordre sendes innen 20 timer

Kontaktlinser!
YourLenses selger kontaktlinser via internett i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland.

Gymgrossisten
Gymgrossisten er Nordens største e-handelsplass for trening, mosjon, diett og kosttilskudd.

Ønsker du å annonsere?
Klikk her!
Mye ubeskyttet sex blant menn som har sex med menn (msm)

Omfanget av ubeskyttet sex blant menn som har sex med menn er betydelig. Dette vekker bekymring med tanke på nye hivsmittede. Samtidig er det en betydelig andel av menn som har sex med menn som ikke tester seg for hiv og andre seksuelt overførbare infeksjoner ofte nok.


av Nathalie Nilsen    Oppdatert 06.03.2012 12:30:06   

Del på Facebook
annonse

Det fremgår av en ny rapport som er utarbeidet av Folkehelseinstituttet, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Helseutvalget og Helsedirektoratet.

I Europa regner vi med at de 20–30 prosentene som ikke selv er kjent med at de er smittet med HIV, står for over halvparten av all nysmitte til andre. Det er avgjørende at både helsetjenesten og menn som har sex med menn har høy bevissthet om hvor viktig testing er for å forebygge smittespredning.Vi mener det er nødvendig å øke testaktiviteten.

Helsedirektoratet anbefaler at lavterskeltilbudene for testing som finnes rundt om i landet videreutvikles, og at hivtesting blir enda lettere tilgjengelig hos fastlegen. Omkring halvparten av menn som har sex med menn tester seg hos fastlegen sin.

At helsetjenestene i tillegg til konvensjonell testing også kan tilby hurtigtester, håper vi skal gjøre det ennå enklere for flere å teste seg regelmessig.

For mye ubeskyttet sex

Resultatene viser at 30 prosent ikke brukte kondom ved siste samleie med en tilfeldig partner. Denne andelen var høyere blant hivpositive deltakere. Minst én tredjedel var usikker på sin hivstatus og kun 56 prosent hadde testet seg for en seksuelt overførbar infeksjon det siste året. Dette innebærer at flere kan ha en seksuelt overført infeksjon eller hiv uten at det er påvist.

Det er viktig å forstå at det bare er ved å beskytte seg når man har sex, at man kan lykkes i å unngå smitte med seksuelt overførbare sykdommer og hiv. Nesten 70 prosent av mennene i undersøkelsen oppga at de ikke kommuniserte om hivstatus med sin siste tilfeldige sexpartner. Ettersom mange hverken kjenner til eller er åpne om at de er smittet med hiv eller andre seksuelt overførbare infeksjoner, er det derfor en usikker strategi å velge å ikke bruke kondom basert på en vurdering om partner er smittet eller ikke, sier forfatterne av rapporten.

Bruk av alkohol og illegale rusmidler var utbredt, særlig blant de hivpositive som svarte på undersøkelsen.

Del av stor europeisk studie

Resultatene kommer fra de 2096 norske deltakerne i den pan-europeiske spørreundersøkelsen European MSM Internet Survey (EMIS) som ble gjennomført i 38 land sommeren 2010. Studien ble ledet av ulike forsknings- og folkehelseinstitusjoner i Europa, og hadde som overordnet mål å gi økt kunnskap som kan benyttes for å redusere spredning av hiv blant menn som har sex med menn. Det er utgitt to nyhetsblad hvor foreløpige data gir en sammenligning av situasjonen i de ulike europeiske landene (se lenke). En samlet europeisk rapport vil foreligge senere.


Denne internettundersøkelsen er ikke en representativ undersøkelse for alle menn som har sex med menn, og resultatene kan derfor ikke tolkes ukritisk som uttrykk for kunnskap og atferd blant alle menn i denne gruppen.

Homohets

72 av de norske deltakerne i undersøkelsen oppga at de var hivsmittet. De fleste av disse hadde ofte hørt personer med hiv omtalt på en negativ måte. Studien avdekket også homohets. Norge anses som et liberalt land hva angår holdninger til homofile. Likevel hadde nesten 40 prosent av respondentene opplevd homohets det siste året, som stirring, trusler og fysisk vold.

Homohets er uakseptabelt og det må settes sterkere søkelys på problematikken rundt slik hets.

Ønsker kjærlighetsforhold

Av de ca 45 prosentene som ikke var fornøyde med seksuallivet sitt, svarte de fleste at det var fordi de ikke var i et fast forhold. På spørsmål om hva respondentene mente med et godt seksualliv var det absolutt vanligste svaret et ønske om et kjærlighetsforhold.

Økende hivtall blant MSM

Samtidig med EMIS rapporten lanserer Folkehelseinstituttet en oversikt over hivsituasjonen i Norge i 2011. Denne viser at den urovekkende tendensen med nyoppdagede hivsmittede fra tidligere år fortsetter.

Tallene for homofile nysmittete i Norge aldri har vært så høye.

85 menn som har sex med menn ble hivsmittet i 2010. I 2011 økte antallet nysmittede i denne gruppen til 97. Overvåkningstallene underbygges av funnene fra EMIS-undersøkelsen om omfanget av usikker sex i gruppen.

Hiv-epidemien er et betydelig folkehelseproblem og menn som har sex med menn er den gruppen som har høyest forekomst av hiv i Norge. Det er ingen tvil om at det er behov for å styrke det hivforebyggende arbeidet.

Kilde:www.helsedirektoratet.no


ANNONSE
Annonser

 

Sett som startside | Legg i favoritter

Copyright © 2000 - 2018

Informasjon du finner på Fjalar sine nettsider erstatter ikke konsultasjon med lege eller annet kvalifisert medisinsk personell og har ikke forebyggende, helsebevarende eller rehabiliterende mål. For en sikker vurdering av medisinske problemstillinger, bør du rådføre deg med din kontaktperson innen helsevesenet.