Fjalar!  Helse
HJEMErotikk & Samliv > Prevensjon > Sterilisering >

Sponsede linker

Gymgrossisten
Gymgrossisten er Nordens største e-handelsplass for trening, mosjon, diett og kosttilskudd.

LensWay
- Opp til 50% billigere kontaktlinser - Raske leveranser: 95% av alle ordre sendes innen 20 timer

Kontaktlinser!
YourLenses selger kontaktlinser via internett i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland.

Ønsker du å annonsere?
Klikk her!
Sterilisering

Sterilisering er en liten operasjon som fjerner evnen til å få barn. Alle som bor i Norge og har fylt 25 år kan bli sterilisert hvis de ønsker det.


av Nathalie Nilsen    Oppdatert 02.03.2012 20:58:25   

Del på Facebook
annonse

Det er hovedregelen i steriliseringsloven. Utover dette, kan andre søke spesielt og få behandlet saken av et eget utvalg – en steriliseringsnemnd. Dette gjelder personer under 25 år, og personer med en alvorlig sinnslidelse, psykisk utviklingshemming eller som er psykisk svekket.

Sterk nedgang i antallet steriliserte kvinner

Det er i dag flere menn enn kvinner som lar seg sterilisere, tidligere var det omvendt. Antallet kvinnelige steriliseringer har falt med 70 %, fra over 5000 inngrep i 2001 til rundt 1600 inngrep i 2010. Et større utvalg av prevensjonsmetoder for kvinner og en endret betalingsordning kan ha medvirket til dette. For noen år siden ble egenandelen for inngrepet forhøyet, og den er nå betydelig høyere for kvinner enn for menn (henholdsvis kr 6079 og kr 1268).

99 % av alle steriliseringene foretas etter egen begjæring. Om lag 20-30 søknader blir årlig behandlet i steriliseringsnemndene.

Unntak fra egenbetaling

Hvis steriliseringsinngrepet blir utført mens kvinnen er innlagt ved sykehus for annen behandling eller årsak, for eksempel i forbindelse med fødsel eller svangerskapsavbrudd, er det ikke anledning for sykehuset å kreve egenbetaling for inngrepet. Det er også innført unntak fra bestemmelsen om forhøyet egenandel for sterilisering dersom inngrepet skyldes såkalt ”medisinsk indikasjon”. Unntaket gjelder kvinner som av medisinske årsaker ikke bør bli gravide (hvor det er fare for liv og helse), kvinner som ikke tolererer annen prevensjon og de som omfattes av spesielle vilkår for sterilisering etter særskilt tillatelse, det vil si ved inngrep etter vedtak i steriliseringsnemnd.

Skjema må fylles ut

Den som ønsker å bli sterilisert, må fylle ut skjemaet Begjæring om sterilisering hvor vedkommende også bekrefter at han/hun har fått nødvendig informasjon. Legen sender skjemaet sammen med søknaden til sykehus eller spesialist som utfører slike inngrep. Det er ikke nødvendig med samtykke fra ektefelle eller samlivspartner. Ventetiden for å få utført inngrepet varierer fra sykehus til sykehus. Oppdatert informasjon finnes på nettsidene til Fritt sykehusvalg.

Effektiv prevensjonsmetode

Sterilisering er en effektiv prevensjonsmetode både for kvinner og menn, og det er svært sjelden den svikter. I utgangspunktet er sterilisering et uopprettelig inngrep. Kvinner er sterile med en gang etter operasjonen, mens menn først er sterile etter tre måneder. Undersøkelser viser at de aller fleste steriliserte er veldig godt fornøyde med avgjørelsen. Du kan lese mer om hvordan inngrepet foretas i brosjyren Informasjon om sterilisering.

Det er den som ikke ønsker flere barn, som bør la seg operere. Siden dette er en beslutning med konsekvenser for mange år, bør det ikke tas hensyn til at operasjonen er enklere eller rimeligere for mannen.

Steriliseringsnemndene

I hvert fylke er det en steriliseringsnemnd. Nemnden består av fylkesmannen, eller den fylkesmannen gir myndighet til, og to andre medlemmer som oppnevnes av fylkesmannen. Nemnden avgjør blant annet søknader om sterilisering fra personer under 25 år og fra personer som har en alvorlig sinnslidelse eller en psykisk utviklingshemming eller som er psykisk svekket.

Søknaden om sterilisering sendes fylkesmannen i det fylket der den som ønsker å bli sterilisert er bosatt. Nærmere informasjon om hva som trengs av vedlegg ved oversendelse av steriliseringssøknaden finnes på www.helsedirektoratet.no.

Steriliseringsrådet

Steriliseringsrådet er et statlig råd som administreres av Helsedirektoratet. Steriliseringsrådet er klageinstans dersom en søknad om sterilisering blir avslått i en av de fylkesvise steriliseringsnemndene. Rådet skal videre treffe tiltak for å sikre en mest mulig ensartet praktisering av loven. Det skal føre oppgave over innvilgede og utførte inngrep m.v. og det skal gi Helsedirektoratet oversikt over utviklingen etter utgangen av hvert kalenderår. Eventuelle søknader om kastrering skal også behandles av Steriliseringsrådet.

Kilde:www.helsedirektoratet.no


ANNONSE
Annonser

 

Sett som startside | Legg i favoritter

Copyright © 2000 - 2019

Informasjon du finner på Fjalar sine nettsider erstatter ikke konsultasjon med lege eller annet kvalifisert medisinsk personell og har ikke forebyggende, helsebevarende eller rehabiliterende mål. For en sikker vurdering av medisinske problemstillinger, bør du rådføre deg med din kontaktperson innen helsevesenet.