Fjalar!  Helse
HJEMGraviditet > Fødsel >
Relateret tema
  - Den aktive fasen
  - Keisersnitt
  - Sluttfasen

Sponsede linker

Kontaktlinser!
YourLenses selger kontaktlinser via internett i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland.

Gymgrossisten
Gymgrossisten er Nordens største e-handelsplass for trening, mosjon, diett og kosttilskudd.

LensWay
- Opp til 50% billigere kontaktlinser - Raske leveranser: 95% av alle ordre sendes innen 20 timer

Ønsker du å annonsere?
Klikk her!
Færre tunge nyfødte

Fødselsvekten går ned. – Vi ser ut til å være forbi en utvikling med stadig flere tunge nyfødte over 4500 og 5000 gram, sier professor Rolv Skjærven ved Avdeling for medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet. Registeret legger i dag fram ny statistikk.


av Marit K. Johnsen    Oppdatert 18.06.2009 17:58:42   

Del på Facebook
annonse

I dag publiserer Medisinsk fødselsregister endelig statistikk for 2005 og 2006, samt foreløpige tall for 2007 og 2008. At de to siste årsstatistikkene ennå ikke er fullstendige, skyldes at det fortsatt mangler fødselsmeldinger. For 2008 mangler cirka 1000 meldinger.

Gjennomsnittlig fødselsvekt går ned
De siste årene har gjennomsnittlig fødselsvekt gått ned. Utviklingen fortsatte i 2007 og 2008. Fødselsvekten er nå 3475 gram i gjennomsnitt, det er like lavt som på begynnelsen av 1990-tallet. I forhold til "toppåret" 2000 er gjennomsnittlig fødselsvekt redusert med 60 gram i gjennomsnitt.

- Dette er mye i befolkningssammenheng, spesielt fordi det har skjedd samtidig med endringer i røykevanene. Færre gravide kvinner røyker, og dette skulle tilsi at gjennomsnittlig fødselsvekt økte noe. I stedet har altså fødselsvekten gått ned, sier professor Rolv Skjærven ved Avdeling for medisinsk fødselsregister og Universitetet i Bergen.

Antall dagligrøykende gravide er vesentlig redusert. I år 2000 røykte 21-23 prosent daglig i begynnelsen av svangerskapet og i 2007-2008 15-16 prosent. Skjærven er også fornøyd med at opplysninger om røykevaner er mer fullstendig utfylt for de siste årene enn tidligere år.

Også forekomsten av høye fødselsvekter er redusert, og er nå lavere enn på begynnelsen av 1990-tallet. Antall barn med fødselsvekt over 4500 og 5000 gram steg relativt kraftig i årene fra 1990 til 1999. Fra og med år 2000 har det vært en kontinuerlig reduksjon, se figuren nedenfor. Vi finner følgende tall for 2008:

* Fødselsvekt over 5000 gram: 3,5 barn per 1000 barn. Dette er en halvering i forhold til 2000, da nesten 8 av 1000 fødte var i den tyngste gruppen.
* Fødselsvekt over 4500 gram: 33 per 1000 barn. Dette er en nedgang fra 51 per 1000 i 2000, som tilsvarer en nedgang fra 5 til 3 prosent av alle fødte.

- Det kan virke som om vi har hatt en "epidemi" av tunge barn, og at denne nå er forbi. Dette er gledelig og bra for folkehelsen, sier Skjærven.

Mors gjennomsnittsalder stabiliserer seg
Alderen på fødende kvinner har økt jevnt siden midten av 1970-årene. De siste fire årene har de fødende vært vel fire år eldre enn for 30 år siden. I 1975 var gjennomsnittsalderen 25,5 år og i 2006 var den 29,8 år.

Gjennomsnittsalderen ser nå ut til å ha stabilisert seg, og har de siste seks årene variert fra 29,6 år i 2003 til 29,8 år i 2007. I 2008 var det for første gang siden 1975 et lite fall, til 29,7 år.

Når kvinner får sitt første barn, er de nå i gjennomsnitt 28,0 år gamle. For Norge som helhet har alder ved første fødsel vært stabil de siste fire årene. Det er imidlertid en del variasjon mellom fylkene. Førstegangsfødende i Oslo har noe høyere gjennomsnittsalder - 30,1 år i 2007 og 2008. I Nord-Trøndelag er de førstegangsfødende nesten fem år yngre, kvinner i Nord-Trøndelag var i 2007 25,5 år og i 2008 25,9 år da de fikk sitt første barn.

Flere tvillinger
Siden 2002 har andel flerlingefødsler gått noe ned. Dette har sammenheng med at man de siste årene har begynt å sette inn bare ett befruktet egg ved assisterte befruktningsmetoder som in vitro fertilisering (IVF) og mikroinjeksjon (ICSI).

Fra rundt 1985 til 2002 så vi en gradvis økning i antall flerlingefødsler i Norge. Dette hadde blant annet sammenheng med en jevnt økende fødealder hos mor. Høy fødealder gir i seg selv noe økt risiko for flerlinger. I tillegg trenger ofte ”eldre” kvinner medisinsk hjelp for å bli gravide. Medikamenter som stimulerer eggløsningen øker risikoen for flerlingefødsler. Det samme gjør assistert befruktning dersom det settes inn to eller flere egg. Siden man begynte å sette inn bare ett befruktet egg, har andelen flerlingefødsler gått noe ned.

- Dette er en gledelig utvikling. Å bære fram ett barn i stedet for to eller flere, innebærer mindre risiko for både mor og barn, sier overlege dr. med. Kari Klungsøyr ved Avdeling for medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet.

Stadig flere fødsler
Antall fødsler øker. 2008 var et ”toppår” og MFR registrerte 60 675 fødte. Når de manglende meldingene kommer på plass, vil antallet passere 61 000. MFRs fødselsregistreringer inkluderer spontanaborter fra 12. uke i tillegg til vanlige fødsler.

Fordelingen av gutter og jenter på landsbasis er nokså stabilt. Vel 51 prosent av de fødte er gutter og knapt 49 prosent er jenter.

Elektroniske meldinger innført
Stadig flere av meldingene til Medisinsk fødselsregister er nå elektroniske. For 2007 og 2008 gjelder dette henholdsvis 62 og 76 prosent.

- Raskere publisering av fødselsstatistikk er et hovedmål for MFR. Elektroniske meldinger ble innført i 2005 og vil føre til raskere publisering av årsstatistikkene. Dermed blir statistikken mer nyttig også i den kliniske hverdagen, sier Klungsøyr.

Kilde:Nasjonalt folkehelseinstitutt


ANNONSE
Annonser

 

Sett som startside | Legg i favoritter

Copyright © 2000 - 2018

Informasjon du finner på Fjalar sine nettsider erstatter ikke konsultasjon med lege eller annet kvalifisert medisinsk personell og har ikke forebyggende, helsebevarende eller rehabiliterende mål. For en sikker vurdering av medisinske problemstillinger, bør du rådføre deg med din kontaktperson innen helsevesenet.