Fjalar!  Helse
HJEMGraviditet > Fødsel >
Relateret tema
  - Den aktive fasen
  - Keisersnitt
  - Sluttfasen

Sponsede linker

Kontaktlinser!
YourLenses selger kontaktlinser via internett i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland.

Gymgrossisten
Gymgrossisten er Nordens største e-handelsplass for trening, mosjon, diett og kosttilskudd.

LensWay
- Opp til 50% billigere kontaktlinser - Raske leveranser: 95% av alle ordre sendes innen 20 timer

Ønsker du å annonsere?
Klikk her!
Sårinfeksjoner etter keisersnitt kan reduseres

Om lag èn av tolv kvinner som får utført keisersnitt får en sårinfeksjon som komplikasjon til inngrepet. De aller fleste sårinfeksjonene oppstår etter utskrivelse fra sykehus.


av Marit K. Johnsen    Oppdatert 15.04.2009 00:59:49   

Del på Facebook
annonse

Dette viser tall fra en undersøkelse gjennomført i regi av Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten (NOIS). Reduksjon av infeksjoner må fortsatt være et satsingsområde, mener ekspertene.

Hyppigheten av infeksjoner etter keisersnitt i Norge ligger i nedre sjikt sammenlignet med andre europeiske land, slås det fast i undersøkelsen, som er publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening.
- Det er allikevel alvorlig nok at om lag hver tolvte kvinne får sårinfeksjon som komplikasjon til utført keisersnitt, sier seniorrådgiver Hanne-Merete Eriksen i avdeling for infeksjonsovervåking ved Folkehelseinstituttet. Eriksen, som er førsteforfatter for artikkelen i Tidsskriftet, mener mye kan gjøres for å redusere infeksjonsforekomsten ved fortsatt overvåking og forebyggende tiltak.

Flere fødsler med keisersnitt

Årlig gjennomføres om lag 9 000 keisersnitt i Norge. Andelen barn som fødes med keisersnitt i Norge har økt fra 2 % i 1967 til 16 % i 2006. Etter ethvert operativt inngrep, også keisersnitt, kan det oppstå komplikasjoner. En viktig komplikasjon er postoperative sårinfeksjoner. Risikoen for slike infeksjoner kan aldri bli lik null. Informasjon om infeksjonsrisiko bør alltid inngå som en del av den totale informasjonen den gravide skal få, slik at hun har tilgang på mest mulig kunnskap i de tilfeller hvor hun kan velge mellom å føde vaginalt eller å gjennomgå et keisersnitt, mener Eriksen.

Helseregisteret NOIS kan redusere infeksjonsforekomst

Formålet med NOIS, som er et sentralt helseregister regulert i egen forskrift, er å drive en fortløpende og systematisk innsamling, analyse, tolkning og rapportering av opplysninger om forekomst av infeksjoner i det enkelte sykehus. Dette skal gi grunnlag for å forebygge sykehusinfeksjoner. Undersøkelser fra andre land har vist at infeksjonsovervåking i seg selv reduserer hyppigheten av infeksjoner.

Overvåking som tiltak?

Overvåking av forekomst er ikke nok alene. Alle sykehus som deltar får tilbakemelding om egne tall og resultater, sammenliknet med landsgjennomsnittet. Rapporteringer som setter søkelys på problemet vil kunne motivere sykehusene til å gjennomgå de infeksjonsforebyggende rutinene.
- Ved å identifisere områder man kan bli bedre på, har man et godt utgangspunkt for å bedre kvaliteten og derigjennom redusere komplikasjoner som sårinfeksjon, understreker Eriksen.

Fødende kvinne eller kirurgisk pasient?

- Vi tror at et godt råd til en del sykehus vil være å sikre god oppfølging av disse kvinnene. De fleste (86 %) får infeksjonene etter hjemkomsten.
God informasjon må gis til kvinnene før utskriving fra sykehuset om hva som kan være symptomer på sårinfeksjon og hvordan de skal håndtere dette. De bør få råd om å kontakte lege eller sykehuset ved tegn på slike infeksjoner.

Personell ved flere sykehus med høy infeksjonsforekomst har gjennomgått sine rutiner rundt kvinner som har gjennomgått keisersnitt. En observasjon de gjorde var at kvinne som har blitt forløst ved keisersnitt primært ble sett på som en kvinne som har født og ikke en som nettopp har gjennomgått et stort kirurgisk inngrep. Det er viktig at de rutiner en har for postoperative pasienter også omfatter kvinner som har gjennomført keisersnitt, understreker Eriksen.

Har antibiotika en sentral plass?

Veileder for fødselshjelp er utarbeidet av Norsk gynekologisk forening. Her anbefales antibiotika brukt som ett av de komplikasjonsforebyggende tiltak ved akutt utført (ikke planlagt) keisersnitt. Tallmaterialet fra undersøkelsene i NOIS viser at om lag en fjededel av denne gruppen ikke fikk antibiotika slik veilederen anbefaler. Man vet imidlertid ikke noe om begrunnelsen for at disse kvinnene ikke fikk antibiotika.

- For tiden diskuteres det mye i de internasjonale fagmiljøene hvorvidt man skal iverksette rutinemessig antibiotikabehandling ved alle keisersnitt, men det for tidlig å trekke noen klare konklusjoner omkring dette på det nåværende tidspunkt, sier Eriksen.

Stort datagrunnlag

Data er hentet fra de tre første NOIS-overvåkingsperiodene i 2005, 2006 og 2007 og gir informasjon fra 3 900 keisersnitt utført ved norske sykehus. Etter utskrivelse ble 3 491 av disse fulgt opp i 30 dager etter keisersnittet. Blant disse ble det rapportert om 290 infeksjoner (8,3 %) og de fleste av infeksjonene oppstod etter sykehusoppholdet (86 %).

Ref: Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:618-22

Kilde:Nasjonalt folkehelseinstitutt


ANNONSE
Annonser

 

Sett som startside | Legg i favoritter

Copyright © 2000 - 2018

Informasjon du finner på Fjalar sine nettsider erstatter ikke konsultasjon med lege eller annet kvalifisert medisinsk personell og har ikke forebyggende, helsebevarende eller rehabiliterende mål. For en sikker vurdering av medisinske problemstillinger, bør du rådføre deg med din kontaktperson innen helsevesenet.