Fjalar!  Helse
HJEMGraviditet > Fødsel >
Relateret tema
  - Den aktive fasen
  - Keisersnitt
  - Sluttfasen

Sponsede linker

Gymgrossisten
Gymgrossisten er Nordens største e-handelsplass for trening, mosjon, diett og kosttilskudd.

LensWay
- Opp til 50% billigere kontaktlinser - Raske leveranser: 95% av alle ordre sendes innen 20 timer

Kontaktlinser!
YourLenses selger kontaktlinser via internett i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland.

Ønsker du å annonsere?
Klikk her!
Bok om depresjon i svangerskap og barseltid

Folkehelseinstituttet har utgitt bok om depresjon i forbindelse med fødsel. Tidlig identifisering av mødre med symptomer på nedstemthet og depresjon kombinert med et oppfølgingsprogram i form av støttesamtaler har vist seg å ha positiv effekt.


av Marit K. Johnsen    Oppdatert 26.03.2008 20:43:13   

Del på Facebook
annonse

Et hovedmål med boka er å øke kunnskapen om depresjon i svangerskap og barseltid, samt at bidra til at kvinner blir møtt på en faglig og forsvarlig måte.

Boka ”Nedstemthet og depresjon i forbindelse med fødsel” ble presentert på en konferanse med samme tema i Oslo. Konferansen ble åpnet av helseminister Sylvia Brustad.

Norske helseundersøkelser viser at mellom 10 og 15 prosent av kvinner i fruktbar alder har symptomer på angst og depresjon. Med nærmere 60 000 fødsler i Norge årlig betyr det at 6000 - 9000 spedbarnsmødre til en hver tid har psykiske plager. Like mange spedbarn er involvert.

En fødsel øker risikoen for depresjon hos den fødende, og særlig i månedene rett etter fødselen.

– Vi vet ikke helt hvorfor det er sånn, men man tenker seg at det er livssituasjonen som gjør at enkelte kvinner blir mer sårbare i barseltiden, sier forsker ved Folkehelseinstituttet Malin Eberhard-Gran.

Viktig å fange opp tidlig
Det er grunn til å være oppmerksom på angst- og depresjonstilstander i forbindelse med svangerskapet, slik at hjelp kan settes inn på et tidlig stadium. Det er blant annet vist at det er en sammenheng mellom alvorlig depresjon og angst og lav fødselsvekt og prematur fødsel.

En ubehandlet depresjon kan videre bidra til at tilknytningsprosessen mellom mor og barn, som vanligvis starter allerede under graviditeten, blir forsinket.

- Deprimerte personer blir ofte innadvendte og fokuserte på egne bekymringer, og dette kan gjøre mor mindre oppmerksom på barnets signaler slik at hun ikke klarer å møte barnets behov for nærhet og kontakt. Om dette er en vedvarende tilstand over tid kan det få alvorlige konsekvenser for barnet. Barnet kan begynne å trekke seg tilbake, og det kan føre til en forsinket utvikling både emosjonelt og kognitivt, sier forsker Kari Slinning, også ved Folkehelseinstituttet.

Screening og tett oppfølging
Det er tidligere utviklet et kort og brukervennlig screeningsinstrument, the Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS). Dette instrumentet er et kort spørreskjema, som har vakt stor interesse internasjonalt, etter hvert også i Norge.

En rekke helsestasjoner har begynt å ta EPDS i bruk, og mange flere ønsker å gjøre det. Mye tyder imidlertid på at det er store variasjoner i forståelsen av hva screening er, og hvordan instrumentet bør brukes. For at EPDS skal forvaltes på en faglig og etisk forsvarlig måte, er det tre sentrale forutsetninger som må ligge til grunn:

• Kunnskap om nedstemthet og depresjon i forbindelse med fødsler
• Opplæring i bruken av instrumentet
• At screeningen inngår som et første ledd i en differensiert tiltakskjede med ulike støtte- og behandlingstilbud.

- Screening forutsetter at det er lagt til rette for et differensiert og lett tilgjengelig støtte- og behandlingstilbud i kommunen. Uten dette har screening i klinisk virksomhet ingen hensikt, sier forskerne.Kilde:Hentet fra Nasjonalt folkehelseinstitutt


ANNONSE
Annonser

 

Sett som startside | Legg i favoritter

Copyright © 2000 - 2019

Informasjon du finner på Fjalar sine nettsider erstatter ikke konsultasjon med lege eller annet kvalifisert medisinsk personell og har ikke forebyggende, helsebevarende eller rehabiliterende mål. For en sikker vurdering av medisinske problemstillinger, bør du rådføre deg med din kontaktperson innen helsevesenet.