Fjalar!  Helse
HJEMGraviditet > Gravid >
Relateret tema
  - Er jeg gravid?
  - Gravid over 40
  - Kosthold i svangerska..
  - Svangerskapsdep…
  - Svangerskapskontroll
  - Svangerskapsplager
  - Trimester
  - Åpningsfasene

Sponsede linker

LensWay
- Opp til 50% billigere kontaktlinser - Raske leveranser: 95% av alle ordre sendes innen 20 timer

Kontaktlinser!
YourLenses selger kontaktlinser via internett i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland.

Gymgrossisten
Gymgrossisten er Nordens største e-handelsplass for trening, mosjon, diett og kosttilskudd.

Ønsker du å annonsere?
Klikk her!
Få kvinner tar anbefalt folat-tilskudd

Bare ni prosent av norske kvinner tar tilskudd av B-vitaminet folat før de blir gravide, viser tall fra Medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet. Slikt tilskudd kan halvere risikoen for at barnet får ryggmargsbrokk.


av Marit K. Johnsen    Oppdatert 26.03.2008 21:12:06   

Del på Facebook
annonse

Hvert år går om lag 70 kvinner gravide med et barn som har ryggmargsbrokk eller en annen alvorlig nevralrørsdefekt. Tallet kan trolig halveres dersom kvinner tar folattilskudd allerede ved unnfangelsen og fortsetter med det i begynnelsen av svangerskapet.

Ryggmargsbrokk og andre nevralrørsdefekter oppstår tidlig i svangerskapet. Nevralrøret med ryggmarg og hjerne lukkes 30 dager etter befruktningen, dvs to-tre uker etter uteblitt menstruasjon. Hvis kvinnen har tilstrekkelig med folat i kroppen ved unnfangelsen, reduseres risikoen for nevralrørsdefekter.

- Hvis alle kvinner tok folat, ville antall tilfeller av ryggmargsbrokk bli redusert med rundt 50 prosent, sier professor og forsker Stein Emil Vollset, Avdeling for medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet.

Ni prosent tar folat tidlig nok
Siden 1998 har Sosial- og helsedirektoratet anbefalt kvinner å begynne med folattilskudd når de planlegger graviditet. Tilskuddet anbefales videre de første to-tre måneder av svangerskapet.

Nye tall fra Medisinsk fødselsregister viser at bare ni prosent av kvinner følger anbefalingene. Derimot tar mellom hver fjerde og hver femte kvinne folat når de vet at de er gravide. Fra 1999 til 2002 økte andelen fra 17,5 prosent til 29,1 prosent.

- At kvinner tar folat senere i graviditeten, viser at de har en klar vilje til å supplere kostholdet med anbefalte tilskudd. Dette tyder på at det er store muligheter for å øke bruken av folat i den tidlige, kritiske perioden, sier Vollset.

Ingen nedgang i nevralrørsdefekter
Antall tilfeller av nevralrørsdefekter har totalt sett ikke gått ned i Norge etter at folatanbefalingen kom i 1998, se figuren. Dette er konklusjonen etter gjennomgang av tall for svangerskapsavbrudd etter 12. uke og barn med medfødte misdannelser.

Siden midten av 1990-tallet er det riktig nok født færre barn med nevralrørsdefekter, men samtidig har det skjedd en økning i antall aborter etter 12. uke, som følge av at nevralrørsdefekter er påvist ved ultralydundersøkelsen. Totalt sett er derfor forekomsten av nevralrørsdefekter på samme nivå i 2001-2002 som den var i 1967-68.

Tre typer misdannelser
Nevralrøret formes tidlig og utvikler seg til hjerne og ryggmarg. I de tilfeller hvor nevralrøret ikke ferdigdannes som det skal, kan tre ulike misdannelser oppstå:

Anencephali - manglende utvikling av hjerne og skalle. Denne skaden er alltid uforenlig med liv.
Encephalocele - hjernebrokk
Spina bifida - ryggvirvelen er ikke sammenvokst og medfører ryggmargsbrokk med eller uten huddekning. Spina bifida utgjør om lag halvparten av tilfellene. Barna får varierende grad av handikap.
For lite folat i norsk kosthold
Folat er et B-vitamin som blant annet finnes i dypgrønne grønnsaker, som brokkoli og spinat, i tillegg til sitrusfrukter, bønner og grove kornprodukter. Anbefalt daglig inntak for kvinner er 0,4 milligram. Resultater fra Den norske mor og barn-undersøkelsen viser at gravide bare får i seg cirka 0,2 mg fra kostholdet.

Kvinner som planlegger graviditet, anbefales å ta et daglig folattilskudd som inneholder hele dagsdosen på 0,4 milligram. Kvinner som allerede har hatt en graviditet med nevralrørsdefekt, anbefales i samråd med lege å ta en ti ganger høyere dose (4 mg). Også kvinner som tar medisiner mot epilepsi, trenger høyere dose.

Internasjonale studier
Det var studier fra Ungarn og Storbritannia som først viste at folattilskudd kan forebygge nevralrørsdefekter.

- Det har vært hevdet at disse undersøkelsene ikke nødvendigvis er representative for Norden, fordi forekomsten av nevralrørsdefekter her er lavere?

- En senere studie fra Kina i 1999 viser at både i områder med høy og lav forekomst av nevralrørsdefekter sank antallet da kvinnene begynte å ta tilskudd. Reduksjonen var på henholdsvis 80 og 40 prosent. I tillegg har vi tall fra USA og Canada som viser at antall nevralrørsdefekter falt da en begynte å berike mel med folat. En totalvurdering av kunnskapen i dag tilsier at 50 prosent reduksjon er det mest sannsynlige for Norge. Med den kunnskapen vi har, må vi aktivt anbefale folattilskudd. Problemet er å nå fram til alle kvinner før svangerskapet, sier Vollset.

Beriking av mel har vært diskutert som et alternativt tiltak også i Norge. Nasjonalt råd for ernæring vil vente på resultatet av studier i blant annet Hordaland før en tar stilling til spørsmålet. Særlig er en opptatt av å undersøke om folattilskudd kan ha eventuelle ukjente bivirkninger for den generelle befolkningen.

- Kan folattilskudd være skadelig?

- Vi har ingen holdepunkter for at tilskudd i forbindelse med graviditet er skadelig, sier Vollset.

Flere tvillinger?
I Sverige er det funnet en sammenheng mellom bruk av folattilskudd og tvillingsvangerskap.

- Vi har undersøkt dette også i Norge, men data fra Medisinsk fødselsregister tyder på at denne sammenhengen ikke er reell. De svenske tallene er ikke tilstrekkelig justert for in vitro fertilisering (prøverørsbefruktning), som øker sjansen for tvillinger, sier Vollset.

Referanser
Botto LD, Lisi, Robert-Gnansia E, Erickson JD, Vollset SE et al. International retrospective cohort study of neural tube defects in relation to folic acid recommendations: are the recommendations working? BMJ 2005;330:571
Busby et al. Eurocat Folic Acid Working Group: Preventing neural tube defects in Europe: population based study. BMJ 2005;330:574-575
Daltveit AK, Vollset SE, Lande B, Øien H. Changes in knowledge and attitudes of folate, and use of dietary supplements among women of reproductive age in Norway 1998-2000. Scand J Public Health. 2004;32:264-71.
Nasjonalt råd for ernæring: Helsemessige gevinster av økt folatinntak. Hvordan nå ut til ønsket målgruppe? Oslo 2004. Rapport IS-1181.
Staff AC et al. A Effekt av offentlige tiltak for å forebygge nevralrørsdefekter med folat. Tidsskr Nor lægeforen 2005;125:435-7 (PDF)
Staff AC et al. Effekt av folat på andre helseproblemer enn nevralrørsdefekter? Tidsskr Nor lægeforen 2005;125:438-41 (PDF)
Vollset SE , Land B. Knowledge and attitudes of folate, and use of dietary supplements among women of reproductive age in Norway 1998. Acta Obstet Gynecol Scand 2000; 79: 513-519
Vollset SE et al. Folate supplementation and twin Pregnancies. Epidemiology 2005;16:201-205.

Kilde:Hentet fra Nasjonalt folkehelseinstitutt


ANNONSE
Annonser

 

Sett som startside | Legg i favoritter

Copyright © 2000 - 2018

Informasjon du finner på Fjalar sine nettsider erstatter ikke konsultasjon med lege eller annet kvalifisert medisinsk personell og har ikke forebyggende, helsebevarende eller rehabiliterende mål. For en sikker vurdering av medisinske problemstillinger, bør du rådføre deg med din kontaktperson innen helsevesenet.