Fjalar!  Helse
HJEMGraviditet >
Relateret tema
  - Fødsel
  - Gravid
  - Spedbarn

Sponsede linker

Kontaktlinser!
YourLenses selger kontaktlinser via internett i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland.

Gymgrossisten
Gymgrossisten er Nordens største e-handelsplass for trening, mosjon, diett og kosttilskudd.

LensWay
- Opp til 50% billigere kontaktlinser - Raske leveranser: 95% av alle ordre sendes innen 20 timer

Ønsker du å annonsere?
Klikk her!
Fødsel

Friske kvinner som har hatt et normalt svangerskap kan i utgangspunktet fritt velge hvor de vil føde. Fødetilbudet vil imidlertid variere fra landsdel til landsdel ut fra bosettingsmønster og geografiske forhold.


av Kristin Børve    Oppdatert 24.05.2012 12:02:54   

Del på Facebook
annonse

Hvor skal jeg føde?


Fritt sykehusvalg

Du kan få en oversikt over fødesteder i Norge og i din bostedsregion ved å se på hjemmesidene til Fritt sykehusvalg. Derfra finner du fram til sykehusenes egne hjemmesider som inneholder informasjon om fødetilbudet.

Jordmor eller lege har oversikt over tilbudet der du bor. De har også ansvar for å informere deg om hvilke valgmuligheter du har. Snakk med jordmor eller lege hvis du er i tvil. Sammen kan dere finne det fødestedet som passer deg.


Kapasitetshensyn

Gravide har rett til fritt sykehusvalg, men den er ikke ubgrenset.

Et fødested kan for eksempel avslå en søknad om fødeplass av kapasitetshensyn. Da vil du kunne bli tildelt fødeplass på et annet sykehus enn det som kanskje var ditt førstevalg.


Nødvendig kompetanse

Dersom du eller barnet ditt har tilstander som tilsier at fødselen bør foregå på en spesialisert enhet, vil du få fødeplass på en fødeavdeling eller kvinneklinikk med nødvendig kompetanse. Det vil gjøres en helhetlig vurdering ut fra risiko, slik at du og det kommende barnet kan være i trygge hender når det er behov for mer hjelp enn det som er vanlig.


Fødeinstitusjoner

I Norge er fødetilbudet delt inn i tre nivåer: kvinneklinikk, fødeavdeling og fødestue. På fødeavdelinger og kvinneklinikker skal tilbudet være variert.

Det innebærer et tilbud både til friske kvinner som forventer normal fødsel og et til de som har en kronisk sykdom eller et foster som trenger spesiell oppfølging. For å sikre at du får best mulig hjelp vil jordmor eller lege fortløpende vurdere hvilken grad av oppfølging du trenger. Det gjelder både i svangerskapet, når du ankommer fødestedet og i løpet av fødselen.

Vær oppmerksom på at informasjonen under om de ulike nivåene er generell. Det er lokale variasjoner i føde- og barseltilbudet.


Fødestuer

Fødestuer er små jordmorstyrte enheter som kan ligge i eller utenfor sykehus.dette er et tilbud til friske gravide med normale svangerskap og forventet normal fødsel.

Fødestuene organiseres fra et sykehus med fødeavdeling, men den geografiske avstanden kan variere. Fødestuer har ikke fødselsleger på vakt. Hvis det oppstår komplikasjoner i fødselen vil du derfor bli overflyttet til fødeavdeling.

Det anbefales at jordmødre på fødestuer tilbyr oppfølging både i svangerskap, i fødsel og etter at barnet er født. Å være godt kjent med de som jobber på fødestuen gir trygghet før fødselen. Noen ganger kan kvinner som har født på sykehus overflyttes til en fødestue nærmere hjemstedet etter fødselen.

Snakk med jordmor eller lege for å få mer informasjon om fødestuer eller normalenheter der du bor.


Fødeavdelinger

De fleste kvinner i Norge føder på en fødeavdeling eller en kvinneklinikk. På fødeavdelinger er det spesialister i fødselshjelp og jordmødre på vakt hele døgnet. Noen fødeavdelinger er ikke tilknyttet sykehus med intensivavdeling for nyfødte.

Dersom det er grunn til å tro at barnet kan trenge oppfølging av barnelege like etter fødselen vil fødselen bli planlagt på et sykehus med nyfødtavdeling.


Kvinneklinikker

Kvinneklinikker er spesialiserte enheter som tar seg av svangerskap og fødsler der kvinnen og/eller barnet trenger oppfølging utover det som er vanlig. Kvinneklinikker har tilgang til både fødselsleger, barneleger og nyfødtavdeling.

Kvinneklinikkene skal også ha et tilbud til friske kvinner som ønsker en mest mulig naturlig fødsel


Planlagt hjemmefødsel

Det er ikke noe organisert tilbud om hjemmefødsler i Norge, men noen steder er det jordmødre som tilbyr hjemmefødsler. Dersom man ønsker det, kan friske gravide med ukompliserte svangerskap føde hjemme.

I Norge er fødetilbudet delt inn i tre nivåer: kvinneklinikk, fødeavdeling og fødestue. På fødeavdelinger og kvinneklinikker skal tilbudet være variert.

Det innebærer et tilbud både til friske kvinner som forventer normal fødsel og et til de som har en kronisk sykdom eller et foster som trenger spesiell oppfølging. For å sikre at du får best mulig hjelp vil jordmor eller lege fortløpende vurdere hvilken grad av oppfølging du trenger. Det gjelder både i svangerskapet, når du ankommer fødestedet og i løpet av fødselen.

Det tilbys ulike typer fødsels- og foreldreforberedende kurs. Hensikten med kursene er å gi foreldrene økt kunnskap om siste del av svangerskapet, fødsel og barselstid.

Noen steder i landet arrangeres det egne kurs for enslige gravide. Enkelte sykehus og fødestuer arrangerer også omvisning og besøk på fødestedet før fødsel. Ta kontakt med jordmor, fastlege eller fødestedet ditt.


Fødsel og barsel

Noen kurs dreier seg spesielt om tiden etter fødsel og blant annet amming. Det blir gitt råd om hvordan dere en kan få en god ammestart og hvordan en kan forebygge de vanligste ammeproblemene.


Fødsels-og foreldeforberedene kurs


Foreldrerollen og parfoholdet

«Godt samliv» er et gratis samlivskurs rettet mot nybakte foreldre. Hensikten med kurset er å gi støtte og veiledning til førstegangsforeldre i en periode med store forandringer og utfordringer i parforholdet. Kurset er utviklet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.


Smertelindring under fødsel

Fødsel innbærer smerte og anstrengelse, men opplevelsen kan være veldig forskjellig. Noen fødsler er mer smertefulle fordi de varer lenger, er kompliserte eller er spesielt intense.

Det er også forskjell på opplevelsen mellom førstegangsfødende og flergangsfødende, både på grunn av fødselsvarigheten, men også på grunn av tidligere fødselserfaring. Det er lettere å takle fødselssmerte hvis man føler seg trygg, derfor er det viktig at man har jordmoren tilstede i den aktive delen av fødselen.

Det er fint om du sier fra om dine tanker og ønsker om smertelindring, gjerne før fødselen. Da er det lettere å gi deg den hjelpen du trenger.


Smertelindring


Omsorg, motivasjon for fødsel, trygghet og tilstedeværelse av en voksen person kan gjøre det mulig å takle normale fødselssmerter med bruk av enkle smertelindrende tiltak som

  • varme bad
  • massasje
  • steriltvannspapler (punktvis injeksjon av små mengder sterilt vann under huden)
  • akupunktur og avspenningAkupunktur gis av jordmødre med spesiell opplæring. Mange opplever at slike smertestillende tiltak har god effekt, og er gode alternativer for de som ønsker å unngå medisinsk smertelindring. Å være i bevegelse virker som oftest også godt.

I den første fasen av fødselen der livmorhalsen endres og før fødselen virkelig starter, er disse tiltakene viktige. Det er en fordel med god menneskelig støtte og oppmuntring så du ikke blir motløs i denne fasen.

I den aktive delen av fødselen, det vil si når mormunnen har blitt myk og åpner seg og riene er regelmessige, kan du oppleve behov for ytterligere smertelindring. Noen steder tilbys lystgass. Smertestillende injeksjon (morfin) er lite aktuelt da det er sløvende, og kan være uheldig for barnet.


Epiduralbedøvelse

Regional bedøvelse (epidural- eller fødespinalbedøvelse) benyttes ved om lag en tredjedel av fødslene i Norge, og kan tilbys ved de fleste fødesteder. Epidural settes av anestesilege og er sjelden forbundet med alvorlige komplikasjoner. Men bedøvelsen kan gi svakere rier og langsommere fødselsframgang. Noen få opplever hodepine etter fødselen, og enkelte får midlertidig nedsatt nervefunksjon i beina etter epidural. Varige forandringer er imidlertid svært sjeldne.

Du får lokalbedøvelse først, og ved hjelp av en nål føres et kateter (en tynn slange) inn i epiduralrommet i ryggraden og blir liggende til fødselen er over. Gjennom kateteret gis kontinuerlig smertestillende medisin som bedøver nerverøttene. Bevegelsesnervene blir lite påvirket av medisinen og du vil vanligvis fortsatt kunne gå oppe og være aktiv under fødselen. Epiduralbedøvelse er særlig nyttig under åpningsfasen. Under trykketiden kan det være nødvendig med lokalbedøvelse i tillegg.


Spinalbedøvelse

Hvis fødselen er kommet så langt at barnet snart vil bli født, er ikke epidural så godt egnet fordi den ikke rekker å få god effekt tidsnok. Spinalbedøvelse, som virker raskere og varer ca to timer, kan være aktuelt. Den må settes av anestesilege som et stikk i ryggen og injeksjon av bedøvelse.

Ellers kan jordmor eller lege gi en bedøvelse av nervene i nedre del av skjeden – såkalt pudendalbedøvelse. Den settes med et stikk på hver side innvendig i skjeden og virker raskt. Jordmor kan også sette lokalbedøvelse ved skjedeåpningen i siste del av trykketiden. Det er vanlig å anbefale epidural ved setefødsel, tvillingfødsel, ved høyt blodtrykk eller svangerskapsforgiftning.

Kilde:www.helsedirektoratet.no


ANNONSE
Annonser

 

Sett som startside | Legg i favoritter

Copyright © 2000 - 2019

Informasjon du finner på Fjalar sine nettsider erstatter ikke konsultasjon med lege eller annet kvalifisert medisinsk personell og har ikke forebyggende, helsebevarende eller rehabiliterende mål. For en sikker vurdering av medisinske problemstillinger, bør du rådføre deg med din kontaktperson innen helsevesenet.